HEM K Våra Produkter K Uppvärmning

DIN LOKALA LEVERANTÖR

Uppvärmning

Låt oss hålla dig varm och förse dig med något av våra trygga alternativ för uppvärmning som till exempel eldningsolja med låg svavelhalt. Oljan levereras av våra tankbilar med chaufförer som känner till varje vägkrok och är framme snabbt och säkert hos dig. 

ELDNINGSOLJA

Det finns olika kvaliteter av eldningsolja att välja bland beroende på hur din tank är placerad och vilken miljöpåverkan du önskar. Som privatperson erbjuder vi dig dessutom möjligheten att delbetala din leverans. Väljer du att dela upp din faktura på tre månader är det räntefritt. Det går bra att välja en längre betalningstid men då tillkommer ränta. Ring så berättar vi mer!

Beställa olja gör du enkelt genom att antingen ringa något av våra kontor, mejla oss eller skicka in ett beställningsformulär digitalt.

Eldningsolja E10

Kärt barn har som bekant många namn. Ofta kallas den här oljan för “villaolja” men även “sommarolja” eller “inomhusolja”. Då den har begränsade köldegenskaper lämpar den sig bäst att användas till tankar som är placerade inomhus och varmt utan risk för frost eller som är isolerade. Svavelinnehållet är under 0,05%.

Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning.

Uppfyller med god marginal kraven enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja E32

Den här oljan kallas även “vinterolja” eller “utomhusolja” och har mycket goda köldegenskaper och är därför ett utmärkt val när tanken eller rörledningarna inte ligger frostfritt. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderas den här mer köldhärdiga kvaliteten. Kan användas året runt i hela Sverige. E32 har något lägre energiinnehåll, densitet och viskositet än E10.

Uppfyller med god marginal kraven enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja miljö

Eldningsolja Miljö är en eldnings- och villaolja för tryckoljebrännare där en eldningsolja 1 med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater önskas. Den har mycket goda förbränningsegenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer och tack vare dess goda köldegenskaper kan den här oljan även lagras i utomhuscisterner.

Uppfyller Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 1554 10:2008.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja RME

Eldningsolja RME är ett fossilfritt alternativ till konventionell eldningsolja och består till 100% av förnybar RME (raps). Reducerar CO2-utsläppen markant sett ur ett livscykelperspektiv. Vid byte till denna typ av bränsle kan en justering av brännare vara nödvändig. Kontakta din leverantör av utrustning innan byte till den här produkten. Se också över materialval i anläggningen såsom slangar, packningar och lackering så att dessa är kompatibla med RME.

Uppfyller minst SS-EN 14 214 med skärpta krav på t ex max vattenhalt och högsta mängd monoglycerider.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Produkt- & säkerhetsdatablad

Här hittar du det mesta om våra produkter på ett och samma ställe. Hör av dig till oss om du saknar information om någon produkt eller om du har någon fråga som du vill ha svar på. Vi finns här för att hjälpa dig på vägen.

Produktbladet beskriver produktens egenskaper, specifikationer och användningsområden.

I säkerhetsdatabladen finns information om produktens tekniska sammansättning samt hanterings- och skyddsåtgärder.