HEM K Våra Produkter K Drivmedel

DIN LOKALA LEVERANTÖR

Drivmedel

Vi säljer bara drivmedel av högsta kvalitet och som motsvarar de tuffaste kraven på förbränning och avgasrening. Oavsett vilken bransch du jobbar inom har vi drivmedlet för dig.

På våra stationer kan du tanka allt från diesel och bensin till förnybar HVO 100 och RME 100. På stationsöversikten ser du enkelt vilka drivmedel vi har på respektive stationer. Har du inget tankkort än? Lugn bara – ansök snabbt och smidigt här.

Vill du hellre få leverans hem till dig ordnar vi det med en av våra tankbilar i området. Du kan ringa något av våra kontor, mejla oss eller skicka in ett beställningsformulär digitalt. Alla vägar leder till Paroy!

DIESEL

Diesel i någon form är det mest använda motorbränslet för tyngre fordon som lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner. Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt göra effektiv avgasreningsteknik möjlig.

Vilken diesel är rätt för dig? Hör av dig till oss om du är osäker.  Tänk också på att dina fordon uppskattar smörjmedel, avfettning, glykol och annat – vi har ett brett sortiment och hjälper dig såklart med det också.

Diesel standard

Diesel med förnybar HVO och upp till 7% RME (raps) är den vanligaste dieseln på marknaden idag. All lagring ska ske i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus. Det är viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i tanken för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Något som du själv enkelt kan göra med vattenpasta. Du bör inte lagra diesel med iblandning av RME längre än ett år.

Uppfyller Svensk Standard SS EN-590. Iblandad RME uppfyller SS-EN 14 214.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel utan RME

Diesel utan iblandning av RME är ett motorbränsle som har mycket lång hållbarhet och goda köldegenskaper och är rätt för dig som behöver lagra ditt bränsle i mer än ett år. Eftersom produkten inte innehåller biologiska komponenter minimeras risken för tillväxt av mikroorganismer i tanken och därmed även bästa valet för dig som behöver tanka din båt.

Uppfyller Svensk Standard SS EN-590.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel HVO 100

Förkortning för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas syntetiska dieselbränslen. En diesel baserad på förnybara råvaror (exempelvis animaliska fetter och skogsråvara) och som beroende på råvara ger upp till 88% lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. HVO 100 kan blandas i eller ersätta diesel i dieselmotorer då den i stort sett är kemiskt identisk med fossil diesel. Innan du börjar använda HVO rekommenderar vi att du kontaktar fordonstillverkaren för ett godkännande.

Uppfyller svenk standard SS EN 15940

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel RME 100

Ett biobaserat motorbränsle som till 100% består av RME (raps) och ger mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än en vanlig diesel. Växthusgasreducering med över 60%. Innan du börjar använda 100% RME rekommenderar vi att du kontaktar fordonstillverkaren för ett godkännande.

Uppfyller minst SS-EN 14 214 med skärpta krav på exempelvis max vattenhalt, högsta mängd monoglycerider.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel färgad

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer (exempelvis krossanläggningar och asfaltsverk), fartyg i kommersiell drift och lok. Produkten är färgad grön för att särskilja den från den högskattade dieseln. Det är strikt förbjudet att köra bil, traktor och andra vägburna fordon på grön diesel.

Uppfyller Svensk Standard SS EN-590.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

BENSIN

Bensin används ofta som bränsle i förbränningsmotorer och består av en blandning av kolväten som oktan och heptan och framställs ur petroleum. Ursprungligen var bensin en tämligen oönskad biprodukt efter fotogentillverkning och användes endast till rengöring. Dagens bensin är självklart blyfri och innehåller max 10% etanol och används som drivmedel av två tredjedelar av alla personbilar.

 

Bensin 95 okt

Bensin som innehåller upp till 10% etanol och är den vanligaste bensinen. På grund av den höga iblandningen av etanol bör den här bensinen inte användas till äldre bilar, båtar, röjsågar, gräsklippare eller snöslungor då gummipackningarna drabbas.

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Iblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Bensin 98 okt

Bensin med högre oktantal som förhöjer prestandan i motorn. Lämplig för aldre bilar som inte kan köra på den nya E10-bensinen och även för båtar, röjsågar, gräsklippare eller snöslungor då den som mest innehåller upp till 5% etanol.

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Iblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren. Den ger också bättre prestanda och har en längre lagringstid. Även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller en hög kvalité.

Använd 2-Taktsbensin till 2-taktsmotorer – vissa utombordare kan dock behöva iblandning av en särskild olja. 4-Takts alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning (alltså där oljan fylls i separat tank).

PRODUKTBLAD 2-TAKT

SÄKERHETSDATABLAD 2-TAKT

PRODUKTBLAD 4-TAKT

SÄKERHETSDATABLAD 4-TAKT

Produkt- & säkerhetsdatablad

Här hittar du det mesta om våra produkter på ett och samma ställe. Hör av dig till oss om du saknar information om någon produkt eller om du har någon fråga som du vill ha svar på. Vi finns här för att hjälpa dig på vägen.

Produktbladet beskriver produktens egenskaper, specifikationer och användningsområden.

I säkerhetsdatabladen finns information om produktens tekniska sammansättning samt hanterings- och skyddsåtgärder.