HEM K Våra Produkter K Produkt- & Säkerhetsdatablad

DIN LOKALA LEVERANTÖR

Produkt- & säkerhetsdatablad

Här hittar du det mesta om våra produkter på ett och samma ställe. Produktbladet beskriver produktens egenskaper, specifikationer och användningsområden. I säkerhetsdatabladen finns information om produktens tekniska sammansättning samt hanterings- och skyddsåtgärder.

Hör av dig till oss om du saknar information om någon produkt eller om du har någon fråga som du vill ha svar på. Vi finns här för att hjälpa dig på vägen.

DIESEL

Diesel standard

Diesel med förnybar HVO och upp till 7% RME (raps).

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel utan RME

Diesel utan biokomponenter dvs fri från HVO och RME (raps).

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel RME 100

Förnybar diesel tillverkat av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel HVO 100

Förnybar syntestisk diesel tillverkad av olika bi- och restprodukter.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Diesel färgad

Diesel utan biokomponenter dvs fri från HVO och RME (raps) som är färgad grön. Får ej användas för vägburen fordonstrafik.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

BENSIN

Bensin 95 okt

Bensin med oktantal 95 och upp till 10% etanol.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Bensin 98 okt

Bensin med oktantal 98 och upp till 5% etanol.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Alkylatbensin 2-takt

Extra ren fossil bensin till 2-taktsmotorer.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Alkylatbensin 4-takt

Extra ren fossil bensin till 4-taktsmotorer.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

ELDNINGSOLJA

Eldningsolja E10

Olja avsedd för tankar som är placerade inomhus och varmt utan risk för frost eller som är isolerade.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja E32

Olja för cisterner placerade utomhus, i kallförråd, nedgrävda eller liknande. Tål temperaturer ned till -32ºC.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja miljö

Olja med svavelinnehåll under 0,05% och lägre aromathalt som har mycket goda förbränningsegenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Eldningsolja RME

Ett fossilfritt alternativ till konventionell eldningsolja som består till 100% av förnybar RME (raps). 

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

KEMITEKNISKA PRODUKTER

AdBlue®

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

Glykol

Länk till vår leverantör av glykol.

Kallavfettning

Länk till vår leverantör av kallavfettning.

Spolarvätska

Länk till vår leverantör av spolarvätska.

Tvätt & avfettning

Länk till vår leverantör av tvätt & avfettning.

Övrigt

Länk till vår leverantör av övriga kemitekniska produkter.

SMÖRJMEDEL Q8 OILS

Vi är auktoriserade återförsäljare av Q8 Oils.

PRODUKT- & SÄKERHETSDATABLAD