Produktsortiment

Smörjmedel, avfettning och glykol är några exempel på saker som ditt fordon verkligen uppskattar – men som alldeles för många glömmer bort. Här kan du läsa in dig på varför de är så viktiga. Sen är du välkommen till vårt hämtlager vid Älvsborgsleden i Borås.

Smörjmedel

På Paroy är smörjmedel en viktig del i vårt produktutbud. För att erbjuda dig maximal service har vi byggt ett nytt hämtlager vid Älvsborgsleden på fd. I15-området i Borås. Här finner du ett brett bassortiment av oljor och smörjmedel för både fordon och industri.

Motorerna idag blir alltmer komplexa och miljökraven driver på utvecklingen för att minska utsläppen av kväveoxider, partiklar och kolväten. Det betyder att motoroljan ska fungera obehindrat utan att minska motorns prestanda och samtidigt hålla kraven på utsläppsnivåer, oavsett om det är en vanlig personbil eller tung lastbil. Industrin investerar dessutom i sofistikerade och effektiva maskiner. Dessa måste fungera utan avbrott för att inte inverka på produktiviteten och ge och säker avkastning på investeringen.

Gemensamt för smörjmedel är att de alla består av basolja med större eller mindre mängder tillsatser – så kallade additiv. Basoljorna tillverkas av speciella råoljor och oftast vid speciella raffinaderier. Additiverna är komplicerade kemiska substanser som tillsätts basoljorna i noggrant avvägda proportioner för att anpassa smörjmedlets egenskaper till användningsområdet.

Ett smörjmedel ska inte bara smörja och motverka friktion. Det ska också lösa upp smuts och andra föroreningar som kan orsaka allvarliga problem i maskiner i form av onormalt slitage (korrosionsskador). Dessutom ska det kyla motorns inre delar samt täta motorns inre läckage. Bakom dagens moderna motoroljor ligger omfattande forsknings- och provningsarbete, som avgör vilken typ och mängd av basoljor och additiver som ska ingå i den färdiga motoroljan.

Vill du beställa eller veta mer om smörjmedel?
Kontakta oss på tel: 033 – 475 000.

Spolarvätska

Vi erbjuder även spolarvätska, som kan användas som rengöringsmedel och avfrostning av bilars vindrutor, bakrutor och strålkastare. Även under sommaren är det bra att använda spolarvätska eftersom den hjälper till att hålla vindrutan ren från trafikfilm, insekter och liknande.

Glykol

De flesta bensin- och dieselmotorer behöver kylarglykol för att fungera. Glykol har tre primära funktioner: Det skyddar mot korrosion, transporterar bort överskottsvärme och förhindrar att vätskan fryser. Glykolen fyller en viktig uppgift för att din motor skall fungera optimalt och inte förstöras. Därför är det viktigt att du använder glykol av högsta klass.

Vår glykol kommer från Ad Proline och är en så kallad Longlife-glykol. Den har en väl genomtänkt sammansättning för att ge din motor bästa tänkbara skydd.

Alkylatbensin/miljöbensin

Det vi i dagligt tal kallar för miljöbensin är alkylatbensin. Benämningen kommer från ordet alkylering som är namnet på processen som används för att få fram råvaran. Alkyleringsprocessen sker på oljeraffinaderier genom att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman. Resultatet blir en vätska.

Denna vätska (alkylatet) är den renaste petroleumprodukt som går att få fram och kallas därför för just miljöbensin. Alkylatet blandas med en del andra komponenter och används i de flesta mindre motorer, till exempel gräsklippare, trimmers, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar och mopeder.

Med eller utan olja.

Det finns två huvudvarianter av vår miljöbensin, tvåtakts- och fyrtaktsbensin. Tvåtaktsbensin är färdigblandad med 2 procent helsyntetisk tvåtaktsolja och kan användas till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare som behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Fyrtaktsbensin är oblandad och används i fyrtaktsmotorer samt tvåtaktsmotorer med separatsmörjning.

Bättre för din hälsa, din motor och vår miljö.

När du använder alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, eftersom till exempel tändstift och förbränningsrum förblir renare. Miljöbensin tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem. Miljömässigt är vinsterna flera, bland annat en dryg halvering av marknära ozon (smog).

Följande kan med fördel köras på Aspen alkylatbensin:

Gräsklippare, grästrimmers, snöslungor, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk eller motorcyklar.

Avfettning och fordonstvättmedel.

Paroy erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av professionella medel för till exempel avfettning och fordonstvätt. Vi hjälper dig att hitta rätt produkt för dina behov.

Rengörings- och avfettningsmedel delas in i tre grupper, lösningsmedels- eller vattenbaserade samt mikroemulsioner. Lösningsmedelbaserade lämpar sig bäst för oljebaserad smuts medan de vattenbaserade är lämpliga till annan smuts, vägsmuts och pigment. Mikroemulsioner kombinerar de båda typernas fördelar.

Naturavfettning är vattenbaserad och innehåller biologiskt nedbrytbara ämnen. Produktens sammansättning ger minskad belastning på miljön. Tänk på att det du avfettar och löser i avfettningen kan innehålla skadliga ämnen och bryts inte ner. Ta alltid hand om dina avfettningsrester och se till att tvättvattnet inte når vattendrag, dagvatten eller grundvattnet.