Övrigt

En bil behöver mer än drivmedel i tanken för att må bra. En ordentlig tvätt med jämna mellanrum, till exempel. Använd ditt Paroy-kort på Oljeshejkernas station i Kinna där du hittar en modern gör-det-själv-tvätt från Kärcher. Om du har en dieselmotor kan det också vara aktuellt att kontrollera tanken med vattenpasta.

Fordonsvård

I anslutning till vår tankstation i Kinna så har vi en modern ”gör-det-själv-tvätt” från Kärcher. Tvättanläggningen innehåller fyra bås och två dammsugarplatser. I vår betalautomat köper du polletter som du betalar med i tvättbåsen.

Varje pollett ger tillgång till en viss mängd högtrycksspolning med kem, tvätt med tvättmedel, sköljning med torkmedel eller beläggnig med vax. Du väljer själv hur du vill tvätta ditt fordon. Anläggningen som bygger på den senaste tekniken tar stor hänsyn till miljön. Samtliga kemikalier som används är snabbt nedbrytbara vilket bidrar till en minimal miljöpåverkan.

Vattenpasta

För att klara miljökraven är dagens dieselmotorer mycket avancerade och det ställer höga krav på dieselbränslets kvalitet. Förekomst av vatten och föroreningar kan orsaka problem med tankanläggningar och driftstörningar på fordon, till exempel kan fordonens insprutningssystem skadas allvarligt. Det är därför viktigt att dieselbränslet lagras och hanteras på rätt sätt. En viktig förebyggande åtgärd är att utföra vattenkontroll i cisterner, vilket bör ske med jämna mellanrum. Tänk på att cisternens placering och årstid kraftigt påverkar förekomsten av vatten, bland annat genom kondens.

Kontrollen utförs enkelt genom att vattenpasta appliceras längst ned på en ”pejlsticka” eller liknande som sedan förs ned i botten på cisternen. Om det finns vatten i botten blir pastan starkt färgad. Vill du testa din tank eller cistern så kontakta oss. Vi erbjuder dig vattenpastatuber utan kostnad.

Biltvätt

I anslutning till vår tankstation i Kinna så har vi en modern ”gör-det-själv-tvätt” från Kärcher. Tvättanläggningen innehåller fyra bås och två dammsugarplatser. I vår betalautomat köper du polletter som du betalar med i tvättbåsen.

Varje pollett ger tillgång till en viss mängd högtrycksspolning med kem, tvätt med tvättmedel, sköljning med torkmedel eller beläggnig med vax. Du väljer själv hur du vill tvätta ditt fordon. Anläggningen som bygger på den senaste tekniken tar stor hänsyn till miljön. Samtliga kemikalier som används är snabbt nedbrytbara vilket bidrar till en minimal miljöpåverkan.