HVO Diesel 100

En ny generation miljödiesel

HVO Diesel 100 är en ny generation miljödiesel som framställs av hundra procent förnybara komponenter. HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och kan tillverkas av olika typer av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter som i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Växthusgaser minskar med 88 procent

När du tankar HVO Diesel 100 reduceras dina utsläpp av fossila växthusgaser med 88 procent jämfört med om fordonet körts på helt fossil diesel. Den förnybara andelen är 100 procent. HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel.

Fordonstillverkarens tillstånd

Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. HVO Diesel 100 uppfyller kraven enligt den Europeiska tekniska specifikationen CEN/TS 15940, Klass A.