Drivmedel

Vi säljer bara drivmedel som möter de högsta kraven på förbränning och avgasrening. Hos oss kan du tanka allt från 95- respektive 98-oktanig bensin samt miljödiesel och HVO 100. På vår stationsöversikt ser du vilka drivmedel vi har på respektive station.

Bensin för optimal motoreffekt

På våra stationer tankar du 95- respektive 98-oktanig bensin av högsta klass. Den uppfyller kraven för optimal motoreffekt samtidigt som den bidrar till lägsta möjliga miljöbelastning. Dessutom ger den minimala sotbeläggningar i förbränningsrummet.

Vår bensin innehåller upp till 5 procent etanol, som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen av etanol minskar utsläppen av koldioxid och uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS 15 54 22.

Bensinen är avsedd för 2- och 4-takts bensinmotorer. Följ alltid den rekommendation av kvalitet och oktanantal som anges på ditt fordon.

Miljödiesel av högsta kvalitet

På våra stationer tankar du diesel som motsvarar de högsta kraven på förbränning och avgasrening. Den minskar risken för korrosion, motverkar skumning och beläggningar samt har bra smörjande egenskaper. Dieselbränslets kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera med rätt prestanda och livslängd.

Vår diesel innehåller FAME*, som är ett förnyelsebart bränsle. I praktiken betyder det att nettotillskottet av fossil koldioxid minskar och att dieseln därmed uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS-EN 14214. Vi tillhandahåller även Biodiesel på utvalda stationer. Det är ett drivmedel avsett för snabbgående, anpassade dieselmotorer.

Du bör inte lagra diesel med inblandning av FAME längre än ett år. All lagring skall ske i godkända cisterner. Genomför regelbunden vattenkontroll och använd aldrig cisterner som släpper igenom ljus. Här kan du läsa mer om vattenkontroll i tank eller cistern. (länk vattenpasta)

*FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylesterar varav RME (rapsmetylester) är den vanligaste.

HVO Diesel 100

En ny generation miljödiesel

HVO Diesel 100 är en ny generation miljödiesel som framställs av hundra procent förnybara komponenter. HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och kan tillverkas av olika typer av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter som i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Växthusgaser minskar med 88 procent

När du tankar HVO Diesel 100 reduceras dina utsläpp av fossila växthusgaser med 88 procent jämfört med om fordonet körts på helt fossil diesel. Den förnybara andelen är 100 procent. HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel.

Fordonstillverkarens tillstånd

Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. HVO Diesel 100 uppfyller kraven enligt den Europeiska tekniska specifikationen CEN/TS 15940, Klass A.

En marknad under utveckling

Eftersom det här är ett nyutvecklat drivmedel finns den ännu bara på våra stationer i Herrljunga och på Lusharpan i Borås. Vi kommer dock att kunna erbjuda HVO Diesel 100 på fler av våra stationer inom snar framtid.

Etanol E85 minskar utsläppen av växthusgaser

Den etanol du tankar hos oss består till 85 procent av bioetanol och 15 procent 95-oktanig bensin. Det stora innehållet av bioetanol innebär att bränslet minskar utsläppen av växthusgaser i jämförelse med rent fossila drivmedel. Etanol E85 uppfyller kraven för svensk standard SS 15 54 80. Inblandningen av bensin är nödvändig för goda kallstartsegenskaper.

Etanol E85 är avsett för användning i 4-takts bensinmotorer, så kallade FFV-fordon (Flexible Fuel Vehicles). Dessa motorer är försedda med ett styrningssystem som möjliggör användning av både E85 och vanlig bensin.

AdBlue urealösning för SCR-katalysatorer

AdBlue är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. SCR (selektiv katalytisk reduktion) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider. Urealösningen optimerar motorns effekt och maximerar bränslets verkningsgrad – vilket leder till att bränsleförbrukningen reduceras med cirka 3-6 procent.

AdBlue är flytande och består av 32,5 procent urea (ammoniakförening) och 67,5 procent vatten. Urealösningen fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln. Produkten är inte brandfarlig.