Våra värderingar

Din lokala drivkraft

Vår affärsidé bygger på det småskaliga och lokala. Vi vårdar våra relationer och strävar efter att skapa en lojal, långsiktigt gemenskap på alla orter där vi finns. Till vår hjälp har vi fyra ord som beskriver kärnan i vår verksamhet. De ger oss vägledning i vårt arbete och hjälper oss att ge en konsekvent bild av vilka vi är. Även om de främst är redskap för oss som arbetar på Paroy, delar vi gärna med oss av våra kärnvärden och deras innebörd. Om inte annat för att de ger dig en bra uppfattning om vad du kan förvänta dig av oss. Trevlig läsning!

Kompetent

Vi är en liten aktör som utmanar de stora bensinbolagen. Det kräver att vi noga bevakar förändringar på vår marknad och i vår omvärld. Utifrån det kan vi fatta väl genomtänkta beslut och agera smartare än våra konkurrenter.

Vi är väl förberedda, pålästa och kompetenta i alla våra kontakter med kunder och leverantörer – gamla som nya.

Nära

Vi tror på det småskaliga och lokala. Genom vårt stationsnät hjälper vi till att hålla landsbygden levande.

Vi kan vårt område och tar inga onödiga genvägar – tvärtom. Genom vår lokalkännedom ser vi möjligheter som de stora bensinbolagen inte gör. Vi är noga med att bygga upp långsiktiga kundrelationer på vår marknad.

Engagerad

Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningar. Kundernas, kollegornas och inte minst våra egna. Att arbeta på Paroy ska vara förknippat med stolthet.

Vi engagerar oss i våra kunder. Vi är nyfikna på deras behov och hjälper dem med lösningar. På samma sätt arbetar vi aktivt med möjliga nyetableringar för att bli en ännu starkare aktör lokalt.

Personlig

Vi bryr oss om varandra och ger gärna en hjälpande hand där det behövs. Tillsammans skapar vi en positiv anda på Paroy som både vi själva och våra kunder upplever som ett mervärde.

För oss är det självklart att ge personlig service. Vi har varken telefonsvarare eller långa telefonköer. Vi finns alltid där för våra kunder, vi känner de flesta av dem vid namn och tar oss tid att lyssna på dem.