Prissättning av Bensin, Diesel och Eldningsolja

Grunden för all prissättning är råoljepriset. Detta i sin tur varierar beroende på tillgång och efterfrågan dag för dag. Handeln med råolja sker i Rotterdam och noteringarna fastställs i dollar. Världsmarknadspriset påverkas också av OPEC (de oljeproducerande ländernas organisation) eftersom de kommer överens om hur stora volymer som ska produceras.

När råoljan är inköpt ska den raffineras till produkter som bensin, diesel och eldningsoljor. Dessa förädlade produkter prissätts också på den internationella marknaden. Aktuellt pris noteras av Platts (råvarumäklare) för leverans i Rotterdam. Bensinpriset påverkas givetvis också av utbud och efterfrågan.

Utöver priset för själva produkten tillkommer också kostnader för till exempel försäljning, tankstationer, transporter, lagring och administration. Därtill har regeringen bestämt att produkterna ska beläggas med två fasta skatter förutom moms – energi- och koldioxidskatt. Den som tjänar mest på bensin och drivmedel är staten, eftersom skatten inte påverkas av världsmarknadspriser och dollarkurser.

Vill ni veta mer om skattesatser på bränslen, klicka här. För att ta del om det senaste vad gäller prisutveckling, gå in på Svenska Petroleuminstitutets hemsida www.spbi.se.