Välkommen till ett lokalt energibolag

Paroy grundades 1999 av Hans Paréus och Thomas Roy. De hade tidigare arbetat ihop under många år och hade tillsammans skaffat sig gedigen branscherfarenhet. Och att satsa på ett lokalt energibolag visade sig vara ett framgångsrikt koncept.

Den 1 augusti 2016 förvärvade Svenska Oljebolaget AB Paroy Energi AB. Köpet innebär att Paroy får en stark ägare med hög kompetens. Paroy kommer att fortsätta att driva och utveckla sin affärsmodell och varumärke.

Just nu är vi runt 10 medarbetare på Paroy med lång branscherfarenhet och djup kompetens. Vår strategi är att satsa lokalt i Sjuhärad och Dalsland. Dessutom kan vi leverera diesel och eldningsolja till kunder i övriga Sverige genom vårt samarbete med kolleger över hela landet.

Vi vänder oss både till företag och privatpersoner. Fyra tankbilar servar våra kunder med eldningsolja och diesel samtidigt som de förser vårt stationsnät med tankstationer med olika sorters bränsle.

Dessutom har vi ett eget hämtlager för till exempel smörjmedel, motoroljor, fordonstvättmedel och spolarvätska som på senare tid blivit allt mer efterfrågat av våra kunder. Med god lokalkännedom, närhet, kompetens och service bidrar vi till en unik gemenskap mellan oss och våra kunder. Vi finns på plats och svarar alltid i telefon.

Kan en lokal aktör utmana de stora bensinbolagen?

Vår bransch genomgår just nu omfattande förändringar, starkt påverkade av de multinationella bensinbolagen, där ekonomiska intressen i stor utsträckning får styra utvecklingen.

På Paroy ser vi annorlunda på framtiden. Visst vill vi vara lönsamma – vi är trots allt ett vinstdrivande företag. Samtidigt tror vi på förändringar som både gynnar kunderna och marknaden på lång sikt. Den ökande centraliseringen och avvecklingen på mindre orter kommer att få negativa effekter där kunderna blir de stora förlorarna.

Tvärtemot bensinbolagen är vi övertygade om att våra produkter och tjänster behövs lokalt, och kommer att behövas på alla orter oavsett storlek. För oss handlar det om att leverera det kunderna efterfrågar där de behöver det.

Vår främsta styrka är flexibiliteten, den höga servicegraden och att vi finns nära våra kunder. Dessutom innebär vårt stationsnät med mindre automatstationer miljömässiga fördelar då man slipper långa körsträckor bara för att kunna tanka. Gör därför som många andra. Var lite smartare, tänk långsiktigt och bli en Paroykund du också. Välkommen!

Lokalt stationsnät nära dig
Vi går mot strömmen. Medan de större bensinbolagen avvecklar sina stationer på mindre orter bygger vi ut vårt nät som idag består av drygt 20 tankstationer. Hemligheten bakom konceptet ligger i kostnadseffektiva och mindre automatstationer med bra tillgänglighet och god standard. Genom att samordna bränsletransporterna med eldningsolja och leveranser till gårds- och företagstankar kan vi få lönsamhet och erbjuda våra kunder en god service lokalt, trots pressade marknadspriser.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder både tjänster och produkter. Utbudet omfattar just nu pellets, diesel, bensin, E85, adblue, smörjmedel, kemtekniska produkter och fordonstvätt. För att stärka vår position ytterligare arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och anpassa vår verksamhet med fokus på våra kunders behov och situationen på marknaden.

Paroykortet
Som kortkund tankar du enkelt utan kontanter och betalar via faktura. Gör som många andra, ansök om kortet redan idag!