Miljö- och kvalitetspolicy

Paroy är ett företag där miljö och kvalitet är två av de viktigaste hörnstenarna. Eftersom större delen av vår verksamhet innebär lagring, transport och leveranser av petrokemiska produkter är det av största vikt att vi löpande utvecklar och säkerställer varje del av verksamheten för att minimera de risker som verksamheten innebär.

Vi som arbetar i företaget har mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om de lagar och förordningar som gäller i vår bransch. Varje del av verksamheten bedrivs och utvecklas på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn tas för att säkerställa såväl leveranser som kvalitet på våra produkter och tjänster. Samtidigt ska vi givetvis minska vår miljöpåverkan.

I vår verksamhet ska alla medarbetare känna ansvar och delaktighet i miljö- och kvalitetsarbetet, genom kontinuerlig utbildning och information.

För oss innebär detta:

  • Att vi ser ett aktivt miljöarbete som en viktig konkurrensfördel.
  • Att vi har moderna miljöklassade fordon som ger minimal miljöpåverkan.
  • Ett kvalitetsarbete och miljöengagemang där vi ställer höga krav på våra underleverantörer.
  • Ett aktivt samarbete med våra kunder som ger en unik möjlighet till utveckling och kvalitetssäkring.
  • Att vi håller hög leveranssäkerhet och en unik servicegrad med stora fördelar för våra kunder.
  • Att alternativa och förnyelsebara energikällor är strategiska utvecklingsområden i vår verksamhet.
  • Att våra anläggningar för fordonstvätt har utrustning och kemikalier som ger en minimal miljöpåverkan.
  • Att myndigheters krav och gällande lagstiftning minst ska uppfyllas.